Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany

Číslo projektu: CZ 1.01/1.1.00/09.0145
Místo realizace: Plzeňský kraj
Přesné místo realizace: Rokycany
Koridor: 3
Datum zahájení projektu: 28. květen 2009
Datum ukončení projektu: 30. červen 2014
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Skutečný příspěvek EU: 84 301 151 €
Celkové schválené náklady projektu: 5 386 626 062 Kč
Schválený příspěvek EU: 2 919 116 594 Kč
Skutečný příspěvek EU: 1 003 922 668 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Milan Bláha
Zhotovitel: Sdružení SKANSKA-SSŽ-SUBTERRA
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP Praha, a.s., Ing. Jiří Kulík
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP Praha, a.s.
Datum schválení projektu: 15. květen 2013
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC