Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany

Trať Praha - Plzeň - Cheb - st. hranice, jejíž součástí je úsek Zbiroh - Rokycany, představuje významné železniční spojení České republiky se SRN. S ohledem na rostoucí mobilitu v prostoru mezi Německem a Českou republikou a zintenzivnění vztahů těchto zemí z pohledu osobní i nákladní dopravy představuje modernizace stávající železniční trasy jeden ze způsobů zachování udržitelného poměru rozdělení přepravních proudů mezi silniční a železniční dopravou. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zvýšení přeprav alternativní nákladní dopravou, zatraktivnění alternativní nákladní dopravy za účelem snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví v důsledku snížení podílu silniční nákladní dopravy na celkových přepravách, snížení nehodovosti způsobené silniční nákladní dopravou převedením části výkonů nákladní dopravy na alternativní dopravu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC