Rekonstrukce budovy zastávky Žďár nad Orlicí

V rámci stavby bylo provedeno odstranění stávající budovy zastávky v ŽST Žďár nad Orlicí a výstavba nového

zastávkového přístřešku. Jedná se o typový přístřešek s půdorysným tvarem "U" z betonových prefabrikátů

sestávajících ze tří stěn (dvě boční a jedna zadní stěna) a střešního panelu pultové střechy ve spádu z čela k

zadní stěně. Nový zastávkový přístřešek má veškeré příslušné vybavení - lavičky, osvětlení, informační systém.

Pro příchod cestujících a napojení na nástupiště byly před budovou provedeny nové zpevněné plochy. Ostatní

okolní terén je upraven a ozeleněn.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC