Rekonstrukce budovy zastávky Žďár nad Orlicí

Realizace stavby začala již 23. 4. 2014 a jejím předmětem byla obnova stávajícího zastávkového přístřešku pro cestující na zastávce Žďár nad Orlicí. Stávající budova zastávky byla ve velmi špatném technickém stavu. Byla provedena demolice stávající budovy a realizace nového přístřešku, ovšem na nástupišti. Další součástí stavby byla rekonstrukce osvětlení nástupiště, včetně nových rozvodů. Demolice stávající budovy a přesunutí nového přístřešku na nástupiště si vynutilo přeložku rozvodů NN a ČD-Telematika a zřízení nového výstražného zařízení. Ukončení realizace proběhlo k 31. 10. 2014.

Dne 27. března 2015 byla stavba zkolaudována a 11. 11. 2015 byl projekt schválen ke spolufinancování z OPD 1.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC