Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Obsahem projektu je především rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupiště, přístřešků a jeho

odvodnění. Současně se řeší úpravy trakčního vedení, ukolejnění a zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce

osvětlení, izolace podchodu pro cestující a zavazadlového podchodu (tunelu). Dále bude zřízen nový výtah pro

cestující do podchodu a na nástupiště č. II, III a IV, bude zaslepen nákladový výtah na II. a III. nástupiště, v

prostoru II. a III. nástupiště a podchodu pro cestující bude zrekonstruován orientační systém pro cestující a

rozhlas a provedena ochrana kabelových tras. V prostoru všech nástupišť a podchodu bude provedena

rekonstrukce elektronického informačního systému pro cestující.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu je především dosažení normového stavu a zvýšení bezpečnosti

železniční dopravy a dále též zvýšení komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC