Rekonstrukce ŽST Litoměřice h. n.

Účelem stavby Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n. je kompletní rekonstrukce stanice. Rekonstrukce zahrnuje

především obnovu zabezpečovacího zařízení, na základě které bude umožněno dosažení vyšších rychlostí na

vjezdu do stanice, zvýšení bezpečnosti provozu, dosažení personálních úspor na řízení a dojde k realizaci

přípravy pro dálkové řízení z dispečerského stanoviště. Současně je plánovaná výstavba nového zabezpečeného

přechodu pro cestující v prostoru stanice. Další částí plánované rekonstrukce je úprava dispozice stanice a

rekonstrukce železničního svršku a spodku. Rekonstrukcí železničního svršku spodku a realizací bezstykové

koleje dojde k dosažení vyšších rychlostí, zvýšení bezpečnosti a komfortu provozu, snížení nákladů na údržbu. V

rámci rekonstrukce stanice dojde k optimalizaci rozsahu kolejiště pro dnešní potřeby s cílem dosažení úspor v

nákladech na údržbu a zkrácení stanice s vysunutí nástupišť směrem na Žalhostice tak, aby mohl být realizován

nový přechod ve stanici. Během obnovy nádraží je počítáno i s realizací nových nástupišť s výškou nástupní

hrany 550mm nad temenem kolejnice, kde dojde k zajištění bezbariérovosti a ke zvýšení bezpečnosti a bude

dosaženo obvyklého standardu cestujících. Nástupiště budou vybavena prvky pro nevidomé. Též je plánováno v

souvislosti se zvýšením rychlosti s uvedením nevyhovujících mostů a propustků do stavu bezpečného pro

navrhovanou rychlost. Vzhledem ke stavu stávajících prostor ve výpravní budově, budou tyto prostory v

nezbytném rozsahu rekonstruovány. Na jednotlivých nástupištích jsou navrženy přístřešky pro cestující.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo

TEN-T. Cílem projektu je vybudování plně bezbariérové železniční stanice tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti

a komfortu pro cestující a zkrácení docházkových vzdáleností.

 

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC