Rekonstrukce ŽST Litoměřice h. n.

V červnu 2015 byla zahájena realizace stavby. Od 30. 8. do 29. 10. 2015 proběhla výluka. Byla provedena demontáž železničního svršku, nástupišť, odtěženo štěrkové lože. Provedeny práce na železničním spodku. Během výluky dále probíhá výstavba nástupišť, kabelizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu. Proběhly realizace montáže technologického zabezpečovacího zařízení (ZZ), zkoušky a aktivace. Dne 24. 3. 2016 byl zaveden zkušební provoz. Následovala demontáž stávajícího technologického zabezpečovacího zařízení. Dokončeny stavební a terénní úpravy žst. Litoměřice h. n. Dne 31. 5. 2016 proběhly konečné přejímky souvisejících stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS). Zhotovitel dopracoval Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a Geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (GD SPS). Předání dokumentace k 30. 6. 2016.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC