Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Jedná se o rekonstrukci celého kunčického zhlaví s novým napojením vlečky Vítkovice Doprava a.s. a zrušení

postradatelných kolejí a výhybek v celé stanici. Na takto upravené a redukované kolejiště bude navrženo nové

staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, které zvýší bezpečnost provozu.

Současně bude zvýšena rychlost v žst. Ostrava - Vítkovice až na 120 km/h v hlavních kolejích na kunčickém

zhlaví s předpokladem návaznosti zvýšení rychlosti v přilehlém úseku Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Svinov a

Ostrava- Vítkovice - výhybna Polanka nad Odrou na 120 km/h pro klasické soupravy.

Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise

C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC