Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice

V rámci stavby Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice dojde k vybudování 2 nových

ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem podchodem a s tím vynucenou úpravou železničního svršku,

spodku, přístřešků na nástupišti a jeho odvodnění, rekonstrukce mostů, propustků, lávky pro pěší. Nepotřebné

objekty budou demolovány. Součástí stavby je rekonstrukce českobudějovického a plzeňského zhlaví, zřízení

staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie a výstavba nové provozní budovy s pracovištěm pro řízení

provozu. Bude provedena ochrana kabeláže vybudováním kabelovodu.

Dále se řeší úpravy TV, EOV, EPZ,DOUO, a zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce osvětlení nástupišť,

osvětlení podchodu pro cestující. Dále bude na nástupištích a ostatních prostorách žst. vybudovány výtahy,

rozhlas, orientační a kamerový systém, včetně akustických majáků pro nevidomé.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu je především zvýšení propustnosti železniční stanice Strakonice a

bezpečnosti cestujících. Těchto cílů bude dosaženo vybudováním nových ostrovních nástupišť a realizací nového

podchodu, včetně informačního systému, osvětlení, instalace výtahů a kamerového systému dle Technickýchkvalitativních

podmínek (TKP) SŽDC, které umožní bezpečný pohyb cestujících v železniční stanici Strakonice.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC