Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice

Projekt řešil liniovou dopravní stavbu umístěnou v prostoru  žst. Strakonice, která leží na jednokolejné trati České Budějovice - Plzeň hl. n, elektrizované střídavou trakční soustavou 25kV 50Hz. Vlastní železniční uzel, do kterého ústí regionální dráhy ze směru Březnice a Volary se nachází v zastavěné části města Strakonice.

Rozhodující náplní stavby byla rekonstrukce českobudějovického a plzeňského zhlaví, včetně změny konfigurace kolejiště, kompletní náhrada výhybek, rekonstrukce staničních kolejí včetně rozsáhlých úprav železničního spodku a odvodnění. V místech stávajících staničních kolejí. V prostoru původních kolejí č. 2 a 5 byla vybudována dvě částečně zastřešená ostrovní nástupiště, včetně podchodu pro cestující a výtahů. Součástí stavby je rovněž nový technologický objekt pro řízení dopravy, zabezpečovací a sdělovací zařízení, nová trafostanice nová nákladová čelněboční rampa včetně úpravy pozemních komunikací. Před výpravní budovou a za kolejištěm byly rekonstruovány zpevněné plochy. Dále byla řešena rekonstrukce 2 mostních objektů a 2 stávajících propustků, lávky pro pěší a odstranění 1 nefunkčního propustku. Nepotřebné objekty, tj. především budova stávajícího skladu, a obě stavědla  byly odstraněny.  Dále byla provedena rekonstrukce trakčního vedení, kompletní rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, kabelovodu, nové osvětlení, ohřevy výhybek a předtápění vlakových souprav. Pro posílení bezpečnosti byl spuštěn nový kamerový a informační systém, informační a rádiová zařízení. 22. 9. 2015 byla stavba po 17 měsících  slavnostně ukončena.

Zhotovitelem stavby byla společnost Chládek & Tintěra Litoměřice pod vedením ředitele Milana Topola.   Investorem SŽDC s. o., Stavební správa západ pod vedením týmu Hlavního inženýra stavby Ladislava Lva. Celkové investiční náklady činily 568 milionů korun.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC