Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová

Zahájení realizace proběhlo dne 4. 5. 2015. V rámci stavby byla provedena úprava železničního spodku a svršku v oblasti kolejových brzd a v kolejových rozvětveních, dále rekonstrukce kolejových brzd na směrových kolejích, úprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, rozvodů vzduchotechniky a místní kabelizace. Celkem bylo vytvořeno 8 nových kusů směrových kolejí a dodáno 8 nových kolejových brzd. Rekonstrukcí prošla i trafostanice. Dále došlo k úpravám trakčního vedení a osvětlení směrových kolejí. Byl také instalován nový systém elektrického ohřevu výhybek (EOV) a doplněn systém dálkové diagnostiky. Dne 18. 11. 2015 byla stavba uvedena do zkušebního provozu drážním úřadem. Po dodělání terénních úprav a dalších drobných prací byla stavba 4. 12. 2015 fyzicky ukončena.V 1. čtvrtletí proběhne slavnostní ukončení stavby, v červnu 2016 poté její kolaudace.                                                                                                   

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC