Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod

Žst. Český Brod leží na koridorové trati Praha - Česká Třebová (I. a III. TŽK). Je stanicí mezilehlou, neodbočuje zde žádná jiná trať. Ve stavu před realizací projektu disponovala osobní část žst. jedním vnějším a dvěma ostrovními nástupišti. Vnější 1. nástupiště bylo částečně zdemolované s nezpevněnou plochou. Ostrovní 2. a 3. nástupiště byla přístupná podchodem a schodišti, pro bezbariérový přístup sloužily úrovňové přechody přes koleje bez jakéhokoli zabezpečení. Stavba zahrnuje prodloužení stávajícího podchodu pod kolejištěm do jeho severního předpolí, rekonstrukci nástupišť (vnější 1. nástupiště na délku 170 m, obě ostrovní 230 m) se zajištěním bezbariérového přístupu, úpravy staničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Nejvýznamnější pozemní stavbou je úprava zastřešení obou ostrovních nástupišť do průjezdného profilu Z-GC. Nový informační hlasový a vizuální systém bude zobrazovat společně informace o odjezdech vlaků i autobusů. Součástí projektu jsou i směrové a výškové úpravy hlavních kolejí č. 1, 0 a 2 v rozsahu od km cca 376,512 do km 377,185.

Cílem projektu je zajistit bezbariérový přístup na obě ostrovní nástupiště jak od výpravní budovy, tak z přilehlé části města nazývané Škvárovna, která se nachází severně od žst. Vytvoří se tak podmínky pro rozšíření ploch parkovišť P+R. Zároveň dojde k optimalizaci délky všech tří nástupišť, modernizaci informačního systému, instalaci výtahů. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude tedy dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC