Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice

Obsahem stavby byla rekonstrukce části kolejí č.1 a 3 od bludovského zhlaví po centrální přechod včetně sanace

železničního spodku a zřízení nového nástupiště. Dále byla provedena ochrana a přeložka sdělovacích kabelů a

trasy zabezpečovacího zařízení, která byla v kolizi s navrženou sanací železničního spodku a trativodem. Koleje

byly rekonstruovány včetně rekonstrukce železničního spodku a odvodnění. V oblasti rekonstrukce kolejí byla

provedena rekonstrukce nástupišť, přičemž nástupiště u koleje č.3 bylo provedeno se zlepšenými parametry z

hlediska komfortu a bezpečnosti cestujících. Úrovňová nástupiště u koleje č.1 a 2 byla rekonstruována s

původními parametry. Nově ve stejné poloze byl proveden úrovňový přístup na nástupiště z pryžových panelů. Z

důvodu úpravy parametrů nástupiště u koleje č.3 bylo rozšířeno osvětlení žst. Hanušovice.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC