Zřízení bezbariérových přístupů v žst. Kuřim

Bezbariérový přístup je navržen pomocí samoobslužných výtahů. Výtahy jsou situovány v místech stávajících

schodišťových ramen ve směru na Havlíčkův Brod a budou umístěny do železobetonových šachet. Technologie

bude umístěna pod stropem šachty. Dále bude ve stavbě provedena úprava osvětlení stávajícího podchodu v

návaznost na výtahy a přemístění stávajících výbojkových svítidel na 2. a 3. nástupišti z důvodu výstavby výtahů.

Rovněž se počítá s úpravou rozvodů nn.

 

Stavba řeší zajištění bezbariérového přístupu na druhé a třetí ostrovní nástupiště v žst. Kuřim dle požadavků

vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Cílem

stavby Zřízení bezbariérových přístupů v žst. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení

železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC