Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec

Předmětem stavby v obvodu žst. Liberec osobní nádraží je rekonstrukce obou podchodů obnovením rubové

izolace a odvodnění, zřízení bezbariérového přístupu z příjezdového podchodu na nástupiště IV a V osobními

výtahy. S tím souvisí i výměna dlažby, rekonstrukce obkladů podchodů a schodišť, kamerový a orientační systém,

nové osvětlení. Provedení rubových izolací vyžaduje zásah do kolejí a nástupišť (demontáž a zpětná montáž),

podchycení přístřešků a vyvěšení kabelů nad výkopem. Na rekonstrukci podchodů navazuje i informační zařízení

pro cestující (doplnění digitálních tabulí a rozhlasu pro cestující). Součástí stavby je i prodloužení příjezdového

podchodu s ukončením rampou a napojením na komunikaci pro pěší k hranici pozemku dráhy. Prodloužení

podchodu je v délce 27,77m a výstupní rampa je v délce 46 m. Oplocením stanice dochází k zamezení přístupu

veřejnosti do kolejiště nádraží.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC