Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

V rámci stavby dojde k výstavbě nového SZZ (staničního zabezpečovacího zařízení) v žst. Lovosice, které je

spojeno s redukcí infrastruktury a úpravou TZZ (traťového zabezpečovacího zařízení) v přilehlých úsecích. Ve

stanici bude vybudováno zařízení 3. kategorie elektronického typu. V rámci stavby dochází i k některým kolejovým

úpravám a k výměně sdělovacího zařízení. Na jednotlivých traťových úsecích (délka staničního obvodu v

současném stavu tvoří přes 3300m) budou realizovány nové kabelové trasy, které budou zřízeny v místech

stávajících kabelových tras. Budou vybudovány dvě stavědlové ústředny. V rámci stavby dojde k úpravě

jednotlivých světelných přejezdových zařízení.

Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise

C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN. Více podrobností v příloze č. 19.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC