Modernizace žst. Sokolov

Železniční stanice Sokolov leží na velmi frekventované trati Klášterec nad Ohří – Cheb. Stavbou bylo zamýšleno řešení dosáhnout u železniční infrastruktury v obvodu žst.Sokolov dosáhnout standardu obvyklého pro tratě TEN-T. Stavba byla realizována v letech 2008 – 2009 (02/2008 – 08/2009).

 

Předmětem řešení železničního spodku a svršku byly zejména hlavní koleje č. 1 a 2 a dále předjízdná kolej č.3. Stavební úpravy byly provedeny v rozsahu staničení km 207,060 až km 208,907. Ve stanici bylo vybudováno zastřešené ostrovní nástupiště mezi kolejemi č.1 a 2. Pro vlakové soupravy směr Kraslice bylo vedle výpravní budovy zřízeno nové boční nástupiště. Všechny nástupiště mají výšku nástupní hrany 55 cm nad temenem kolejnice. Přístup na ostrovní nástupiště je zajištěn novým podchodem, který je pro bezbariérové využití vybaven samoobslužnými výtahy. Podchod byl v severní části prodloužen tak, aby umožnil příchod na nádraží z obou stran tratě. Zřízení bylo také nové zabezpečovací zařízení 3.kategorie s jednotným ovládacím pracovištěm. Toto řešení umožnilo i typové provedení úvazky traťového zabezpečovacího zařízení a dálkové ovládání žst.Citice. Zřízením moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení byl omezen vliv lidského činitele na železniční provoz.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC