Rekonstrukce výhybek liché zhlaví žst. Tršnice

Jedná se o liniovou dopravní stavbu umístěnou v prostoru chomutovského zhlaví žst. Tršnice. Předmětem stavby

byla rekonstrukce 10 ks výhybkových jednotek na zhlaví včetně sanace železničního spodku, úprava trakčního

vedení, úprava zabezpečovacího zařízení a rekonstrukce železničního přejezdu.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Účelem stavby bylo odstranění špatného technického stavu železničního svršku

chomutovského zhlaví, zajištění řádného odvodnění a sanace železničního spodku na parametry únosnosti dle

předpisu S4 a zajištění bezpečného železničního provozu na uvedené části železniční stanice Tršnice.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC