Rekonstrukce výhybek liché zhlaví žst. Tršnice

Železniční stanice Tršnice  leží na trati Cheb – Chomutov. Jedná se o dvojkolejnou elektrifikovanou celostátní trať zařazenou do evropského železničního systému TEN-T. Účelem stavby bylo odstranění špatného technického stavu železničního svršku chomutovského zhlaví, zajištění řádného odvodnění a sanace železničního spodku na parametry únosnosti dle předpisu S4 a zajištění bezpečného železničního provozu na uvedené části železniční stanice Tršnice. Stavba byla realizována v letech 2008 – 2009 (08/2008 – 04/2009).

Předmětem řešení byla  rekonstrukce 10 kusů výhybkových jednotek koleje na zhlaví včetně sanace železničního spodku, úprava trakčního vedení, úprava zabezpečovacího zařízení a rekonstrukce železničního přejezdu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC