Rekonstrukce výhybek žst. Křižanov

Číslo projektu: 70/2004-430-OPI
Místo realizace: Vysočina
Přesné místo realizace: NUTS II, Vysočina
Datum zahájení projektu: 1. srpen 2005
Datum ukončení projektu: 1. únor 2006
Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkové schválené náklady projektu: 56 594 000 Kč
Schválený příspěvek EU: 42 445 500 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Stavební správa Plzeň
Zhotovitel: Chládek a Titěra Havlíčkův Brod, s.r.o.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Datum schválení projektu: 31. březen 2005
Projekt schválil/(a): ŘO OP Infrastruktura
Projekt schválen v rámci priority: 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu
Opatření: 1.1 - Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC