Zvýšení rychlosti Plzeň-Česká Kubice

Číslo projektu: 68/2004-430-OPI
Přesné místo realizace: NUTS II, Plzeňský kraj
Datum zahájení projektu: 1. září 2005
Datum ukončení projektu: 1. červen 2006
Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkové schválené náklady projektu: 258 199 000 Kč
Schválený příspěvek EU: 193 649 250 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Stavební správa Plzeň
Zhotovitel: SKANSKA ŽS a.s.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: H-PRO spol.s.r.o. Ústí nad Labem
Datum schválení projektu: 31. březen 2005
Projekt schválil/(a): ŘO OP Infrastruktura
Projekt schválen v rámci priority: 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu
Opatření: 1.1 - Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC