Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - státní hranice

Číslo projektu: 138/2006-430-OPI
Přesné místo realizace: NUTS II, Jihomoravský kraj
Datum zahájení projektu: 1. říjen 2006
Datum ukončení projektu: 1. prosinec 2006
Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkové schválené náklady projektu: 171 675 749 Kč
Schválený příspěvek EU: 105 268 788 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: Sdružení Šatov – Retz (EŽ Prah,a.s.; Tomi-Remont,a.s. a FIRESTA Fišer,a.s.)
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP Brno,s.r.o.
Datum schválení projektu: 27. prosinec 2006
Projekt schválil/(a): ŘO OP Infrastruktura
Projekt schválen v rámci priority: 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu
Opatření: 1.1 - Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC