Stabilizace skalních věží v úseku Děčín - státní hranice, 3. část (CHKO Labské pískovce, levý břeh Labe v k.ú. Dolní Žleb)

Číslo projektu: 11100156
Místo realizace: Ústecký kraj
Přesné místo realizace: Dolní Žleb
Koridor: 1, 2, 3, 4
Datum zahájení projektu: 20. květen 2014
Datum ukončení projektu: 31. srpen 2014
Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkové schválené náklady projektu: 29 651 807 Kč
Schválený příspěvek EU: 18 018 048 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond životního prostředí
Zhotovitel: Minova Bohemia s.r.o.
Datum schválení projektu: 28. duben 2014
Projekt schválil/(a): Státní fond životního prostředí
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory: 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC