Sanace skal a svahu v km 415,700 - 415,970 tratě Všetaty - Děčín Prostřední Žleb (CHKO České středohoří, přírodní rezervace Kalvárie v k.ú.Libochovany)

Číslo projektu: 11099946
Místo realizace: Ústecký kraj
Přesné místo realizace: Libochovany
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 20. květen 2013
Datum ukončení projektu: 17. září 2013
Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkové schválené náklady projektu: 14 570 829 Kč
Schválený příspěvek EU: 9 983 422 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond životního prostředí
Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.
Datum schválení projektu: 21. říjen 2013
Projekt schválil/(a): Státní fond životního prostředí
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory: 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC