Výstavba přestupního terminálu Nové Údolí (Umsteigterminal Nové Údolí)

Místo realizace: Jihočeský kraj
Přesné místo realizace: Nové Údolí, obec Stožec
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 1. březen 2011
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2011
Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkové schválené náklady projektu: 344 546 €
Schválený příspěvek EU: 292 864 €
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury
Stavební dozor: SŽDC s.o. Stavební správa Plzeň
Zhotovitel: Edikt, a.s.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP Project Plzeň a.s
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP Project Plzeň a.s
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 2. Rozvoj území a životního prostředí
Oblast podpory: Doprava

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC