Stabilizace nepravidelných horninových lavic Okrouhlice -Světlá nad Sázavou (Pohleď I) km 235,650 - 235,850

Číslo projektu: 13148516
Místo realizace: Vysočina
Přesné místo realizace: Pohleď
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 9. červen 2014
Datum ukončení projektu: 30. říjen 2014
Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkové schválené náklady projektu: 7 852 196 Kč
Schválený příspěvek EU: 4 786 772 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond životního prostředí
Zhotovitel: AZ Sanace, a.s.
Datum schválení projektu: 21. listopad 2014
Projekt schválil/(a): Státní fond životního prostředí
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory: 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC