Stabilizace nepravidelných horninových bloků Okrouhlice - Světlá nad Sázavou (Pohleď II) km 236,750 - 236, 850

Číslo projektu: 13148556
Místo realizace: Vysočina
Přesné místo realizace: Pohleď
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 31. březen 2014
Datum ukončení projektu: 31. říjen 2014
Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkové schválené náklady projektu: 8 722 505 Kč
Schválený příspěvek EU: 5 883 017 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond životního prostředí
Zhotovitel: Minova Bohemia, s.r.o.
Datum schválení projektu: 5. prosinec 2014
Projekt schválil/(a): Státní fond životního prostředí
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory: 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC