Dopravní terminál Uherský brod, II etapa

Celkové schválené náklady projektu: 120 880 000 Kč  (tyto náklady jsou společné pro město Uherský Brod a SŽDC, s.o.)

Schválený příspěvek: 74 140 693,25 Kč (tyto náklady jsou společné pro město Uherský Brod a SŽDC, s.o.)

Popis projektu

Pro řešení problematiky integrace různých druhů dopravy ve městě Uherský Brod byla městem vypracována komplexní studie „Dopravní terminál v Uherském Brodě“, která definuje základní investiční celky a etapy v dané lokalitě. První realizační etapou byla výstavba Přístupové lávky překlenující železniční trať a propojující centrum města s železniční stanicí.

Navazující akcí na první etapu je tento projekt s názvem: Dopravní terminál Uherský brod, II etapa, který odstraňuje dosavadní oddělení autobusové a železniční dopravy.

Cíle projektu

  • Integrovat železniční a autobusovou dopravu na společné nástupiště s kapacitou 12 stání autobusů, 1 vlak.
  • Nástupiště bezbariérově propojit se stávajícími železničními perony
  • Před odbavovací budovou zřídit klidovou zónu
  • V prostoru poskytnout dostatek parkovacích míst pro spojení s individuální dopravou
  • Díky paralelně probíhajícímu projektu ČD modernizovat odbavovací budovu a zajistit zde základní služby a doplňky pro cestující včetně integrovaného odbavování a informací

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC