Dopravní terminál Uherský brod, II etapa

Stavba byla zahájena 17. 7. 2014. Po zdemolování skladiště s rampou v rámci stavby města a přeložení kabelů byly zahájeny práce na demontáži svršku. Stavba pokračovala zřízením odvodnění a pracemi na železničním spodku. Koncem září byly zřízeny konstrukční vrstvy žel. spodku a zahájena výstavba nástupiště a kabelovodu. Stavba nástupiště probíhala v těsné koordinaci se stavbou města, neboť bez hotových pilot a osazených sloupů a odvodnění nebylo možno dosypat a dláždit nástupiště. Mezitím byl zřízen železniční svršek, osazeny stožárky osvětlení a zahájeny přeložky kabelů do definitivní trasy. V říjnu bylo dokončeno dláždění povrchů, přístupová rampa a ostatní zpevněné plochy. Jakmile pokročila montáž zastřešení stavby města, bylo osazeno osvětlení, orientační systém a rozhlas. Stavba byla dokončena v termínu k 14. 11. 2014.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC