Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr

Železniční trať „Praha – Plzeň – Domažlice/Cheb – hranice SRN" je součástí větve Mnichov/Norimberk – Praha Rýnsko-dunajského koridoru sítě Core network. Provedení a úspěšné dokončení této stavby je dalším krokem k plné realizaci požadavků na evropskou železniční dopravní infrastrukturu, které jsou postupně aplikovány tak, jak je definují ustanovení článku 4 a kapitol II. a III. Nařízení TEN-T, na celou trasu koridoru Praha – Plzeň – Mnichov/Norimberk.

Hlavním cílem modernizace je zvýšení maximální rychlosti na 110-150 km/h a dosažení parametrů železniční tratě kategorie UIC D4. Toto opatření je součástí projektu globálního projektu modernizace celé železniční tratě „Praha – Plzeň – Domažlice/Cheb – hranice SRN " za účelem zvýšení její rychlosti, kapacity a zlepšení bezpečnosti a interoperability.
 

Číslo grantové dohody: INEA/CEF/TRAN/M2014/1050844
Celkové schválené náklady projektu: 2 663 172 616 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 527 220 372,51 Kč
Projekt schválen v rámci předdefinovaného projektu na Core network: Mnichov – Praha

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC