Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr

Akce se skládá ze studií a prací. Studie se týkají zpracování projektu stavby, posouzení/ověření splnění požadavků legislativy v oblasti životního prostředí, získání stavebních povolení a zadávacího řízení pro hlavní smlouvu o dílo. Stavební práce zahrnují rekonstrukci traťového úseku, rekonstrukci stanice Beroun a dozory stavby.

Akce řeší modernizaci železniční tratě v úseku Beroun – Králův Dvůr mezi 37,461 km a 42,700 km v celkové délce 5239 m. Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, úpravu nástupišť včetně bezbariérového přístupu pro cestující, přejezdů, mostů, podchodů a propustků, modernizaci zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním stanic z uzlu Beroun s možností budoucího připojení na Centrální dispečerské pracoviště Praha, výstavbu odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, pokládku traťového metalického a optického kabelu, místní kabelizaci stanic, rekonstrukci trakčního vedení včetně dispečerské řídicí techniky, elektronickou ochranu technologických objektů a technologií, kamerový systém pro zajištění bezpečnosti cestujících a protihluková opatření.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC