ETCS Beroun – Plzeň - Cheb

ETCS Beroun – Plzeň – Cheb je důležitým projektem v rámci globálního projektu zavádění ETCS (evropského vlakového zabezpečovacího systému) týkajícího se páteřní železniční sítě v České republice. Je součástí Národního implementačního plánu ERTMS (evropského systému řízení železniční dopravy), jehož cílem je zavedení ETCS na přibližně 1 350 km železničních tratí v České republice do roku 2020. Tři z devíti určených koridorů hlavní sítě TEN-T procházejí územím České republiky: koridory Balt - Jadran, Orient - Východní Středomoří a Rýn - Dunaj.

Cílem tohoto projektu je zavedení ETCS úrovně 2 ve verzi Baseline 2.3.0d nebo vyšší na trati Beroun – Plzeň – Cheb (včetně hranice CZ/DE) na celkové délce 182 km. Tento úsek je součástí koridoru hlavní sítě Rýn - Dunaj.

Zavedení ETCS úrovně 2 v české železniční infrastruktuře, která je součástí transevropské konvenční železniční sítě, zvýší interoperabilitu a bezpečnost v evropské hlavní železniční síti. Pro Českou republiku bude přínosné nejen co do interoperability, ale i co do zvýšené bezpečnosti a účinnosti železniční dopravy. To pomůže konsolidovat pozici českých železnic v tranzitní dopravě, zejména v rámci evropských železničních nákladních koridorů (RFC 7 a 9).

Realizace projektu zvýší úroveň bezpečnosti, využitelnou kapacitu a také celkovou účinnost řízení železniční dopravy v České republice. Zavedený systém bude přizpůsoben pro smíšený provoz vlaků vybavených a nevybavených ETCS na konvenčních tratích podle provozních pravidel platných pro infrastrukturu spravovanou Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), a nebude překážkou pro využívání současné kapacity železnice zajištěné stávající infrastrukturou.


 

Číslo grantové dohody: INEA/CEF/TRAN/M2015/1125504
Celkové schválené náklady projektu: 863 011 641 Kč
Schválený příspěvek EU: 733 559 894 Kč
Projekt schválen v rámci předdefinovaného projektu na Core network: Orient - Východní Středomoří a Rýn - Dunaj

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC