ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav


Projekt spočívá v zavedení systému ETCS Level 2, Baseline 2, Release 2.3.0d na 204 km dvoukolejném trati Petrovice u Karviné – Břeclav-Hrušky. Tato trať tvoří celý český úsek koridoru páteřní sítě Baltské-Jaderské moře. Součástí opatření je dále úprava GSM-R na některých vstupních bodech ETCS z odbočných tratí, které jsou pokryty signálem GSM-R nebo se jejich pokrytí plánuje.

Po realizace akce bude 204 km konvenční železniční tratě mezi Petrovicemi u Karviné (hranice s Polskem) a Břeclaví-Hruškami vybaveno systémem ETCS a bude schváleno pro komerční využití. Schvalovací postup bude v souladu s platnými předpisy v oblasti interoperability.

Akce je součástí českého národního implementačního plánu ERTMS zaměřeného na implementaci ERTMS na všech českých tranzitních železničních koridorech do konce roku 2020.

Dokončení akce přispěje k naplnění českého Národnímu implementačnímu plánu ERTMS zajišťujícím interoperabilitu české železniční páteřní sítě a následné zlepšení přeshraničního provozu s Rakouskem, Polskem a Slovenskem po jejich implementaci ETCS na přeshraničních úsecích s Českou republikou.
 

Číslo grantové dohody: INEA/CEF/TRAN/M2014/1050007
Celkové schválené náklady projektu: 670 922 030,74 Kč
Schválený příspěvek EU: 570 283 726,13 Kč
Projekt schválen v rámci předdefinovaného projektu na Core network: Katowice – Ostrava – Brno – Vídeň a Katowice – Žilina – Bratislava – Vídeň

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC