Modernizace ŽST Cheb

Akce se skládá ze studií a prací. Studie zahrnují zpracování projektu, posouzení/ověření splnění požadavků legislativy v oblasti životního prostředí, postup získání stavebních povolení a zadávací řízení pro hlavní smlouvu o dílo. Stavební práce zahrnují přípravu staveniště, rekonstrukci tří nástupišť a dozory.

Projekt řeší rekonstrukci kolejiště v obvodu osobního nádraží s úpravou nástupišť (výška hrany nástupiště 550 mm nad temenem kolejnice). Všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup. Rovněž budou na nástupištích umístěny vodící linie a bezpečnostní a signální pásy. Pod rekonstruovanými kolejemi, včetně nových výhybek, bude provedena rekonstrukce železničního spodku. V rámci stavby bude provedena sanace staničního podchodu. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce železničního svršku bude rekonstruováno zabezpečovací a sdělovací zařízení, osvětlení nástupišť a elektrický ohřev výhybek. Rekonstrukce se dotkne též úprav nízkého napětí, ochrany kabelů, koordinačního schéma ukolejnění a trakčního propojení. V rámci projektu bude také zahrnuta rekonstrukce zhlaví a výhybek v místě prostoru osobního nádraží, což umožní zvýšení rychlosti
z 60 km/h na 80 km/h.

Plná elektrifikace a realizace ERTMS výše uvedených úseků bude dokončena v rámci nových etap modernizace celé železniční tratě „Praha – Plzeň – Domažlice/Cheb-hranice SRN,“ které nejsou součástí této Akce.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC