Modernizace vybraných úseků na trati Pardubice – Česká Třebová


Akce „Modernizace vybraných staveb na trati Pardubice – Česká Třebová“ je důležitou stavbou globálního projektu Praha – Brno, který je součástí Východního a Východostředomořského koridoru (předdefinovaného úseku podle přílohy č. 1 Nařízení CEF: Praha – Brno – Břeclav) a Rýnsko-dunajského koridoru hlavní sítě.

Celkové cíle projektu a globálního projektu jsou zlepšit technický stav a parametry trati pro zajištění potřebné interoperability, dosáhnout vyšší traťovou rychlost a zkrátit jízdní dobu, zvýšit traťovou kapacitu pro uspokojení potřeb výhledové osobní a nákladní dopravy, zajistit přístupnost železniční dopravy pro osoby s omezenou pohyblivostí a zvýšit bezpečnost cestujících a železničního personálu.

 

Číslo grantové dohody: INEA/CEF/TRAN/M2015/1138251
Celkové schválené náklady projektu: 461 985 927 Kč
Schválený příspěvek EU: 392 688 038,06 Kč
Projekt schválen v rámci předdefinovaného projektu na Core network: Praha – Brno – Břeclav

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC