Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice


Obsahem navržené Akce je zpracování přípravných studií, výkupy nemovitostí a získání všech potřebných povolení k modernizaci traťového úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN. Délka úseku ve stávající stopě je 70 km.

Pro úsek Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN byla zpracována studie proveditelnosti, již schválená Ministerstvem dopravy ČR. Studie proveditelnosti na základě komplexního posouzení různých variant řešení modernizace trati stanovila další postup přípravy. Přípravné studie, které budou předmětem Akce, podrobně rozpracují zvolené technické řešení modernizace, a budou zároveň sloužit jako podklad pro získání povolení k realizaci.

Vzhledem k délce sledovaného úseku a jeho proměnlivému charakteru byl pro zjednodušení další přípravy úsek rozdělen na čtyři stavby. Jednou ze staveb je realizace nové jednokolejné trati Plzeň – Stod, která podstatně zvýší rychlost a kapacitu této nejzatíženější části úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN. Ostatní stavby představují modernizaci stávající tratě prostřednictvím dílčích přeložek, zdvoukolejnění a elektrizace.

Seznam jednotlivých akcí:

1. stavba
nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
začátek: km 113,626
konec: km 135,661

2. stavba
úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)
začátek: km 114,408
konec: km 127,000

3. stavba
úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)
začátek: km 135,661
konec: km 174,360

4. stavba
úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN
začátek: km 174,360
konec: km 184,102

 

Číslo grantové dohody: INEA/CEF/TRAN/M2015/1138864
Celkové schválené náklady projektu: 363 492 457 Kč
Schválený příspěvek EU: 308 968 610 Kč
Projekt schválen v rámci předdefinovaného projektu na Core network: Praha – Plzeň – státní hranice SRN

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC