Technická podpora CEF


Cílem projektu je podpořit SŽDC  v přípravě a následné implementaci infrastrukturních projektů na území ČR, které jsou součástí sítě TEN-T ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013. Uvedený cíl bude naplněn prostřednictvím podpory subjektů, které jsou zapojeny do přípravy a následné realizace uvedených projektů, přičemž tato podpora bude směřovat do zkvalitnění jejich administrativní kapacity, kvality a efektivnosti při činnostech souvisejících s přípravou a implementací uvedených projektů a z toho vyplývajícího urychlení rozvoje sítě TEN-T na území ČR.
 

Číslo grantové dohody: MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/11/S12.714466
Schválený maximální příspěvek EU: 27 178 302,06 Kč

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC