Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Železniční trať „Praha – Plzeň – Domažlice/Cheb – hranice SRN" je součástí větve Mnichov/Norimberk – Praha Rýnsko-dunajského koridoru sítě Core network. Provedení a úspěšné dokončení této stavby je dalším krokem k plné realizaci požadavků na evropskou železniční dopravní infrastrukturu, které jsou postupně aplikovány tak, jak je definují ustanovení článku 4 a kapitol II. a III. Nařízení TEN-T, na celou trasu koridoru Praha – Plzeň – Mnichov/Norimberk.

Akce spočívá v pokračující rekonstrukci železničního uzlu Plzeň, zejména severní a jižní části železniční stanice Plzeň. Severní část stanice bude rekonstruována v úseku od 103,370 km do 104,130 km, jižní část bude rekonstruována v úseku od 348,800 km do 349,823 km. Dosahované technické parametry zahrnují maximální rychlost až 80 km/h, průjezdný průřez v souladu s UIC GC a kategorie trati v souladu s UIC D4.+
 

Číslo grantové dohody: INEA/CEF/TRAN/M2014/1050771
Celkové schválené náklady projektu: 1 163 231 992,22 Kč
Schválený příspěvek EU: 833 223 076,07 Kč
Projekt schválen v rámci předdefinovaného projektu na Core network: Mnichov – Praha

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC