Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Akce se skládá ze studií a prací. Studie se týkají zpracování projektu stavby, posouzení/ověření splnění požadavků legislativy v oblasti životního prostředí, získání stavebních povolení a zadávacího řízení pro hlavní smlouvu o dílo. Stavební práce zahrnují přípravné práce, rekonstrukci severního a jižního mostu nad Mikulášskou ulicí a dozory stavby.

Stavební práce řeší v její první etapě rekonstrukci severního mostu v km 103,689 a železničního spodku a svršku na západním zhlaví ŽST Plzeň hlavní nádraží. Druhá etapa výstavby obnáší snesení zbylé části kolejiště západního zhlaví a definitivní zapojení do sudé skupiny staničních kolejí, snesení stávajícího kolejiště na západním zhlaví v liché kolejové skupině, rekonstrukci jižního mostu v km 349,256, výstavbu nového železničního spodku, rekonstrukci 5. a 6. nástupiště a zavazadlového tunelu, napojení 5. a 6. nástupiště na podchod stavby „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ a položení nového železničního svršku. Součástí stavebních prací jsou také rekonstrukce trakčního vedení a staničního zabezpečovacího zařízení.

Součástí Akce není realizace systému ERTMS, které bude předmětem samostatného plánu nasazení systému ERTMS.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC