Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati


Železniční trať „Praha – Plzeň – Domažlice/Cheb – hranice SRN" je součástí větve Mnichov/Norimberk – Praha Rýnsko-dunajského koridoru sítě Core network. Provedení a úspěšné dokončení této stavby je dalším krokem k plné realizaci požadavků na evropskou železniční dopravní infrastrukturu, které jsou postupně aplikovány tak, jak je definují ustanovení článku 4 a kapitol II. a III. Nařízení TEN-T, na celou trasu koridoru Praha – Plzeň – Mnichov/Norimberk.

Akce řeší třetí etapu celkové modernizace železničního uzlu Plzeň. Jeho předmětem je rekonstrukce stávající dvoukolejné železniční tratě Plzeň – Cheb v úseku od km 350,781 do km 352,201 a rekonstrukce stávající jednokolejné trati na nově dvoukolejnou trať v úseku Plzeň – Domažlice v úseku od km 105,176 do km 108,310. Účelem rekonstrukce je zvýšení maximální rychlosti na 160 km/h a dosažení parametrů železniční trati kategorie UIC D4.
 

Číslo grantové dohody: INEA/CEF/TRAN/M2014/1050728
Celkové schválené náklady projektu: 1 387 506 039,27 Kč
Schválený příspěvek EU: 993 870 576,05 Kč
Projekt schválen v rámci předdefinovaného projektu na Core network: Mnichov – Praha

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC