Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati

Akce se skládá ze studií a prací. Studie zahrnují zpracování projektu, posouzení/ověření splnění požadavků legislativy v oblasti životního prostředí, postup získání stavebních povolení a zadávací řízení pro hlavní smlouvu o dílo. Stavební práce zahrnují přípravu staveniště, přeložky komunikací včetně výstavby silničního nadjezdu, rekonstrukci traťových úseků a dozory.

Stavba silničního mostu je nezbytná k realizaci mimoúrovňového křížení železniční tratě Plzeň – Domažlice se silnicí I/26. Poloha mostu se předpokládá na úrovni stávajícího křížení železniční tratě se silnicí I/26 v km 107,089. Stavební práce na obou rekonstruovaných úsecích spočívají zejména v rekonstrukci železničního spodku, železničního svršku, mostů a inženýrských staveb, zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení.

Plná elektrifikace a realizace ERTMS výše uvedených úseků bude dokončena v rámci nových etap modernizace celé železniční tratě „Praha – Plzeň – Domažlice/Cheb-hranice SRN,“ které nejsou součástí této Akce.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC