Přípravná dokumentace Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I.etapa

Číslo projektu: 2005-CZ-92103-S
Místo realizace: hlavní město Praha, Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 1. březen 2006
Datum ukončení projektu: 31. březen 2008
Zdroj financování EU: Program TEN-T
Celkové schválené náklady projektu: 2,000,000 €   ( 58,000,000 Kč )
Schválený příspěvek EU: 1,000,000 €   ( 29,000,000 Kč )
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: Sdružení METROPROJEKT a SUDOP
Datum schválení projektu: 8. březen 2006
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Č.j. vydání Rozhodnutí: K(2006)785

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC