Zhotovení územně technické studie stavby Ústí nad Orlicí-Choceň, nová trať, přípravné dokumentace Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať a projektu stavby průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Číslo projektu: 2006-CZ-92106-S-S07.65730
Místo realizace: Pardubický kraj
Koridor: 1, 3
Datum zahájení projektu: 1. červen 2006
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2008
Zdroj financování EU: Program TEN-T
Celkové schválené náklady projektu: 3,072,000 €   ( 89,088,000 Kč )
Schválený příspěvek EU: 1,530,000 €   ( 44,370,000 Kč )
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 19. prosinec 2006
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Č.j. vydání Rozhodnutí: K(2006)7095

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC