Zhotovení územně technické studie stavby Ústí nad Orlicí-Choceň, nová trať, přípravné dokumentace Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať a projektu stavby průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Cílem stavby „Přestavba železniční stanice Ústí nad Orlicí“ je dosáhnout ve stanici Ústí nad Orlicí parametrů koridorových tratí, zejména zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, zajištění mimoúrovňového přístupu cestujících na nástupiště, zvýšit komfort odbavovacích prostor pro cestující a zrušení nebezpečných železničním přejezdů na třebovském zhlaví stanice.
Pro zvýšení rychlosti se součástí stavby přeložka trati v prostoru Mendrik na třebovském zhlaví. Přeložka je vedena po soustavě mostů přes soutok řek Tichá Orlice a Třebovka, a to z důvodu lepšího průtoku povodňových vod. Zároveň výstavbou přeložky dojde ke zvýšení světlé výšky podjezdu pod tratí na silnici II/315 směřující do Chocně.
Pro zlepšení komfortu pro cestující se budují dvě nová ostrovní nástupiště (pro hlavní trať) a jedno nástupiště boční (pro trať směr Letohrad). Na orlické straně stanice bude postavena zcela nová výpravní budova, která bude s nástupišti propojena podchodem pro cestující.
Pro bezpečnější přístup k výpravní budově budou zrušeny stávající nebezpečné železniční přejezdy na třebovském zhlaví. Místo nich bude přístup pro pěší a cyklisty umožněn novým podchodem. Zároveň bude jako náhrada vybudováno nové komunikační napojení přednádraží přemostěním Tiché Orlice.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC