Cíl 3 Česko - Sasko

Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Tento operační program je určen pro české kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký.

Program spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 207,40 mil. €, které mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 36,60 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 67,20 mil. € (cca 1,54 mld. Kč)

Prioritní osa 1.

Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 96,6 mil. €, tj. 46,6 % OP ČR - Sasko (720 mil. Kč)

Např. zvýšení propustnosti hranice se zaměřením na ekologickou dopravu, budování společných databází a informačních a komunikačních sítí, výstavba infrastruktury pečovatelských služeb, péče o seniory a děti, postižené osoby a v oblasti vzdělávání, rozvoj společných přeshraničních regionálních územních plánů, spolupráce mezi lokálními a regionálními aktéry a mezi správními orgány, podpora vzdělávací, sociální a socio-kulturní spolupráce, budování informačních systémů a společná cvičení v oblasti požární ochrany, záchranářství, předcházení environmentálním a technologickým rizikům a oblasti veřejné bezpečnosti, Společný fond malých projektů apod.

Podporovaná oblast - Kooperativní zlepšení a rozvoj a výstavba potřebné infrastruktury a spolupráce v oblasti regionálního plánování a rozvoje

Tato oblast podpory je jednak zaměřena na zvýšení propustnosti hranice v oblasti dopravy a dále na umožnění napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy. Kromě silniční sítě bude zapojena i silniční a kolejová regionální veřejná osobní doprava, kdy budou podporována spolupráce pro potřebný rozvoj a výstavbu a pro zlepšení přepravních nabídek.

Pro zajištění udržitelného rozvoje území je nutno u všech dopravních projektů zohledňovat ekologické požadavky.

  • Podpora přeshraniční veřejné regionální osobní dopravy
    • Výstavba, modernizace a rozšíření  propojovacích bodů (podpora společného integrovaného dopravního systému)
    • Výstavba a modernizace doprovodné infrastruktury železničních a tramvajových cest
    • Vytvoření přeshraničních dopravních spojení

 

SŽDC má z tohoto OP schválen jednen projekt a to "Lubahn, Realizace významných železničních zastávek na trati Liberec – Zittau – Varnsdorf – Seifhennersdorf " více k tomuto projektu naleznete zde


Diskuse

Diskuse je zatím prázdná.
Vložit příspěvek
Vyjma zvýrazněných, příspěvky v diskusi nevyjadřují stanovisko SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC