Fond ISPA

Fond ISPA (Instrument for Structural Policies Pre-Accession) - Nástroj předvstupních strukturálních politik) byl určen pro kandidátské na vstup do EU. V případě České republiky se fond ISPA využíval v období od roku 2000 - do května 2004, tedy do vstupu České republiky do EU.

Fond ISPA byl zaměřen na zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy a životního prostředí. Zaměření fondu a procedury byly podobné s Fondem soudržnosti EU, tak aby byl zajištěn plynulý přechod na využívání Fondu soudržnosti, ve který se ISPA změnila v den vstupu ČR do EU.

Správa železniční dopravní cesty, s.o. jako nástupnická organizace Českých drah, s.o. převzala od 1.ledna 2003 mimo jiné i odpovědnost za využívání fondů Evropské unie pro železniční infrastrukturu České republiky jako konečný příjemce a současně investor. Především šlo o převzetí řídících a koordinačních funkcí při realizaci projektů spolufinancovaných z fondu ISPA a to konkrétně projektů Optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Česká Třebová  a Modernizace traťového úseku Záboří – Přelouč.

Zajímavostí je, že z fondu ISPA byly spolufinancovány i projekty na odstraňování škod způsobených v roce 2002 povodněmi na železniční infrastruktuře na tzv. povodňové projekty. Veškeré zdroje, které bylo možné čerpat z evropských fondů pro železniční projekty, byly využity. Přesně: částka 4,2 mld. Kč představuje vyčerpání disponibilní alokace z předvstupního fondu ISPA na železniční projekty na léta 2000-2006.

 

Začátek Dokončení Název
01.12.2002 01.10.2004 Modernizace traťového úseku Záboří – Přelouč
01.06.2002 01.02.2004 Optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Česká Třebová

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC