Fond soudržnosti 04-06

Vstupem České republiky do Evropské unie bylo umožněno České republice čerpat z finanční prostředky z fondů Evropské unie. Jedním z fondů, který mohla Česká republika v programovém období 2004 – 2006, byl Fond soudržnosti. Z hlediska objemu finančních prostředků určených České republice tvořil Fond soudržnosti cca 1/3 z celé pomoci v letech 2004 - 2006.

Kromě toho, že Fond soudržnosti v členských státech EU, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU poskytoval příspěvky na projekty, které přispívaly k dosažení cílů v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí, měl také zajistit posun podporovaných států k rozpočtové stabilitě, vyžadované EMU (hospodářská a měnová unie), aniž by se omezovaly rozsáhlé investice, jež jsou v těchto oblastech nutné.

Podmínkách SŽDC pomoc z Fondu soudržnosti přímo navazovala na předvstupní pomoc EU pomocí předvstupního nástroje – ISPA, neboť využívání fondu ISPA bylo základním předpokladem pro následné úspěšné využití spolufinancování projektů z Fondu soudržnosti po vstupu ČR do EU. Více o fondu ISPA zde.

Fond soudržnosti byl zřízen v roce 1993 k poskytování pomoci na národní úrovni vybraným zemím (např. Řecku, Portugalsku, Španělsku a Irsku), aby se připravily na vstup do hospodářské a měnové unie. Historicky tak Fond soudržnosti financuje projekty ve sféře životního prostředí a transevropských dopravních sítí. Poskytování pomoci je podmíněno dvěma faktory: jednak HDP (resp. HNP) na obyvatele, měřený paritou kupní síly, nesmí u členského státu překročit 90% průměru EU, jednak členský stát musí realizovat program „hospodářské konvergence“. Více o Fondu soudržnosti zde,

Míra pomoci EU poskytovaná Fondem soudržnosti činila 80 – 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů. Konkrétní výše pomoci byla stanovována podle typu projektu, jenž byl realizován.

Fond soudržnosti poskytoval prostředky na velké investiční projekty (v hodnotě minimálně 10 mil. EUR). Projekty financované z tohoto fondu v sektoru dopravy tvoří součást transevropské dopravní sítě.

SŽDC předložila čtyři projekty, které byly schváleny pro financování z Fondu soudržnosti v programovém období 2004 – 2006.

Celkový příspěvek EU, který SŽDC obdržela v rámci Fondu Soudržnosti v letech 2004 - 2006, činil cca 6,5 miliardy Kč.

Začátek Dokončení Název
14.04.2005 29.09.2011 Evropský vlakový zabezpečovací systém, pilotní projekt Poříčany - Kolín
01.04.2006 01.01.2009 Optimalizace trati Plzeň - Stříbro
01.08.2005 01.10.2008 Modernizace traťového úseku Červenka – Zábřeh na Moravě
01.04.2004 01.01.2007 Optimalizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC