OP Infrastruktura

Vstupem České republiky do Evropské unie bylo umožněno České republice čerpat z finanční prostředky z fondů Evropské unie.

Operační program Infrastruktura byl jedním z pěti operačních programů v České republice v programovacím období 2004 - 2006. Vznikl na základě usnesení vlády č. 149/2003 sloučením již schválených programových dokumentů OP Doprava (přijat usnesením vlády č. 14/2003) a OP Životní prostředí (přijat usnesením vlády č. 82/2003), které byly připravovány odpovědnými ministerstvy, tj. Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí. Řídícím orgánem bylo jmenováno Ministerstvo životního prostředí.

Operační program Infrastruktura byl zaměřen na podporu projektů z oblasti dopravy a životního prostředí, které byly spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Více informací o Operačním programu Infrastruktura naleznete na www.opinfrastruktura.cz.

ERDF byl určen ke zmenšení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje a životními úrovněmi různých regionů a snížení míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastí. ERDF také poskytoval příspěvek k vyrovnání nejzávažnějších regionálních nerovnováh v EU podílem na rozvoji a na strukturálním přizpůsobení zaostávajících oblastí a na hospodářské a sociální přeměně oblastí.

Řídící orgán Operačního programu Infrastruktura v rámci Priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, Opatření 1.1 – Modernizace tratí celostátního významu schválil devět projektů, které předložila SŽDC.

Celkový příspěvek EU, který SŽDC obdržela v rámci Operačního programu Infrastruktura, byl více než 1 miliard Kč.

Začátek Dokončení Název
01.11.2005 01.11.2007 Elektrizace traťového úseku včetně předelektrizačních úprav žst. Ostrava hlavní nádraží - žst Ostrava Kunčice
01.10.2006 01.12.2006 Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - státní hranice
01.09.2006 01.12.2006 Vybudování železniční zastávky Brno - Lesná
01.09.2006 01.12.2006 Rekonstrukce koleje Sokolnice - Chrlice, 3. stavba
01.11.2005 01.10.2006 Modernizace žst. Hluboká nad Vltavou
01.09.2005 01.06.2006 Zvýšení rychlosti Plzeň-Česká Kubice
01.08.2005 01.02.2006 Rekonstrukce výhybek žst. Křižanov
01.11.2004 01.06.2005 Zvýšení rychlosti v úseku Popelín-Počátky Žirovnice na trati Veselí nad Lužnicí – Horní Cerekev
01.11.2004 01.05.2005 Zvýšení rychlosti v úseku Cheb-Františkovy Lázně

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC