OP Životní prostředí

OPŽP

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je podle výše finančních prostředků druhým největším českým operačním programem. V letech 2007-2013 nabízí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur, z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu dalších více než 300 milionů eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Více o OPŽP zde

OPŽP má 8 prioritních os:

  1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
  2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
  3. Udržitelné využívání zdrojů energie
  4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
  5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
  6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
  7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
  8. Technická pomoc

 

Správa železniční dopravní cesty čerpala v programovacím období 2007 – 2013 prostředky z prioritní osy č. 6, z oblasti podpory 6.3. Obnova krajinných struktur na tyto projekty:

 

A v rámci prioritní osy č. 6, oblasti podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení Správa železniční dopravní cesty čerpala v programovacím období 2007 – 2013 prostředky na tyto projekty:

 

 


Diskuse

Diskuse je zatím prázdná.
Vložit příspěvek
Vyjma zvýrazněných, příspěvky v diskusi nevyjadřují stanovisko SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC