Stavební správa východ

Stavební správa východ (SSV) byla ustavena 1.ledna 2012. Je spolu se Stavební správou západ (SSZ) organizační jednotkou (OJ) přímo řízenou náměstkem generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy. Z pohledu organizačního členění existuje Stavební správa západ se sídlem v Praze a  Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, jejichž obvody působnosti jsou vyznačeny v mapce.

 

Předmět činnosti

Základním posláním Stavebních správ je plnit funkci investora staveb na ŽDC v majetku státu:

 • zajišťovat přípravu a realizaci investičních celků se specializací pro stavby     železniční infrastruktury a činnosti související s předmětem podnikání SŽDC,
 • zajišťovat tyto činnosti též smluvně pro další subjekty,
 • zajišťovat inženýrsko-investorské činnosti, týkající se železniční sítě
  z hlediska územního plánování staveb ŽDC,
 • vyjadřovat se ve svém úseku činnosti v otázkách účastníka správních řízení,
 • zajišťovat přímé financování investiční výstavby; smlouvy uzavírat v rozsahu daném Řádem SŽDC č. 3 – Podpisovým řádem státní organizace Správa železniční dopravní cesty – v platném znění,
 • zpracovávat stanoviska k dokumentacím jednotlivých stupňů a kategorií, které se týkají připravovaných staveb ŽDC,
 • uzavírat kupní smlouvy na nemovitosti v souvislosti s přípravou a realizací investiční výstavby,
 • provádět majetkoprávní vypořádání staveb investorů předávaných SŽDC a
  v té souvislosti zastupovat SŽDC v řízení před katastrálními úřady,
 • zajišťovat funkci Úředně oprávněného zeměměřického inženýra investora,
 • zajišťovat ochranu životního prostředí na stavbách,
 • prověřovat rozsah prací provedených na majetku, který tvoří ŽDC, popř. na dalším určeném majetku,
 • spolupracovat s ostatními útvary SŽDC při realizaci zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonnými předpisy.

Mapa působnosti Stavební správy východ

 

Mapa působnosti SSV

 

Adresa

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773 / 1 

772 58 Olomouc

 

Loc49°35'22.628"N, 17°15'5.475"E

 

Kontaktní údaje

Sekretariát Stavební správy východ

Tel: (+420) 724 924 194

Fax: (+420) 585 754 276

E-mail: ssvsek<zavinac>szdc.cz

 

:  70994234

DIČ: CZ70994234

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC